Việt Nam, Campuchia đồng ý nhờ Pháp giúp để phân định biên giới

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

43 queries in 2.575 seconds.