Viếng Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, 40 năm sau chiến tranh

Shares

 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.