Việc chính quyền thu lại tiền cứu trợ lũ lụt đang gây bất bình

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 1.988 seconds.