Video: Airbus trình làng máy bay có khoang cabin tháo rời

Hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp đưa ra phương án mới làm cabin tháo rời để rút ngắn thời gian quay vòng giữa các máy bay.

Shares

Hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp đưa ra phương án mới làm cabin tháo rời để rút ngắn thời gian quay vòng giữa các máy bay.Hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp đưa ra phương án mới làm cabin tháo rời để rút ngắn thời gian quay vòng giữa các máy bay

Hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp đưa ra phương án mới làm cabin tháo rời để rút ngắn thời gian quay vòng giữa các máy bay.Hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp đưa ra phương án mới làm cabin tháo rời để rút ngắn thời gian quay vòng giữa các máy bay

Hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp đưa ra phương án mới làm cabin tháo rời để rút ngắn thời gian quay vòng giữa các máy bay.Hãng sản xuất máy bay Airbus của Pháp đưa ra phương án mới làm cabin tháo rời để rút ngắn thời gian quay vòng giữa các máy bay

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.