Vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam bị lưu ý tại hội nghị khu vực

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.