Vatican: Sẽ giải nhiệm giám mục lơ là điều tra lạm dụng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

17 queries in 1.556 seconds.