Vào thăm bảo tàng hải quân của Trung Quốc (2)

Ngoài các loại pháo hạm, tên lửa và ngư lôi cổ, bảo tàng Hải quân của Trung Quốc còn có mô hình các tàu chiến chủ lực xưa và nay của họ.

Vào thăm bảo tàng hải quân của Trung Quốc (2)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.