Vào thăm bảo tàng hải quân của Trung Quốc (1)

Trong bảo tàng hải quân của Trung Quốc, các vũ khí một thời là bảo bối của nước này được bày la liệt ngay bên ngoài khuôn viên.

Vào thăm bảo tàng hải quân của Trung Quốc (1)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.