Vâng!!! anh ấy là huấn luyện viên võ thuật. oây oây!!! =]]z

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.