Vận tải cơ Y-9 Trung Quốc đọ sức C-130 Mỹ ở Thái Lan

Thay vì tiếp tục sử dụng các biến thể nâng cấp của C-130 thì Không quân Hoàng gia Thái Lan lại dành sự quan tâm với mẫu bay vận tải Y-9.

Vận tải cơ Y-9 Trung Quốc đọ sức C-130 Mỹ ở Thái Lan

Shares

Shares

23 queries in 1.831 seconds.