Vận tải cơ C-295 Việt Nam có thể biến thành cường kích?

Việc Airbus nghiên cứu tích hợp vũ khí cho máy bay vận tải C-295W có thể ra cơ hội để Việt Nam vũ trang C-295 khi cần.

Vận tải cơ C-295 Việt Nam có thể biến thành cường kích?

Shares

Shares

27 queries in 1.919 seconds.