Vận tải cơ C-295 Việt Nam có thể biến thành cường kích?

Việc Airbus nghiên cứu tích hợp vũ khí cho máy bay vận tải C-295W có thể ra cơ hội để Việt Nam vũ trang C-295 khi cần.

Vận tải cơ C-295 Việt Nam có thể biến thành cường kích?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

41 queries in 2.670 seconds.