Vẫn chỉ là trò mèo vờn chuột cho đến khi anh ấy nhặt được hòn đá và…

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.