Và em muốn thét lên cho thỏa nỗi thốn..cho quên đi những xót xa trong quần

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.