Ukraine tung gói nâng cấp BMP-1, Việt Nam sẽ quan tâm?

Gói nâng cấp xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Ukraine tập trung vào hệ thống hỏa lực với thay mới hoàn toàn cấu hình vũ khí cũ.

Ukraine tung gói nâng cấp BMP-1, Việt Nam sẽ quan tâm?

Shares

Shares

20 queries in 1.153 seconds.