Ukraine loan báo bắt giữ nghi can khủng bố âm mưu tấn công ở Pháp

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.