Ụi có gấu thì đừng nên làm vậy kẻo chia tay không biết lý do

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.