Úc hồi hương hài cốt của 33 quân nhân tử trận ở Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 2.148 seconds.