Tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều và câu chuyện đứng lên từ thất bại (p2)

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.