Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm

Tỷ lệ nợ xấu có xu hướng giảm

Bảng quảng cáo bán các căn hộ chưa hoàn thành ở ngoại ô Hà Nội chụp ngày 4/10/2013

Khoảng 80 đến 90% tổ chức tín dụng tại Việt Nam cho rằng tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam sẽ tiếp tục có xu hướng giảm trong quý 1 và quý 2 so với quý liền trước đó. Đó là thông tin được Vụ dự báo, thống kê của Ngân hàng Nhà nước công bố trong báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh nước ngoài ở Việt Nam quý hai năm 2016.

Theo báo cáo mới, có 91,2% tổ chức tín dụng tin tưởng tỷ lệ nợ xấu, dư nợ tín dụng ở mức dưới 3%. Một vài tổ chức tín dụng thuộc nhóm các công ty tài chính và cho thuê tài chính nhận định tỷ lệ nợ xấu của mình còn ở mức trên 3%.

Các tổ chức tín dụng đánh giá những yếu tố nội tại và môi trường kinh doanh bên ngoài đều được cải thiện nhưng chưa rõ nét so với quý trước.

RFA

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.509 seconds.