Tuy ngủ gật nhưng anh hát và cổ vũ hay lắm =))

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.