Tường tận siêu pháo nạp đạn ngang mạnh gấp 4 pháo thường

Mới đây quân đội Anh đã nhận khẩu pháo nạp đạn ngang đầu tiên với sức mạnh được tuyên bố là gấp 4 lần kiểu pháo truyền thống.

Tường tận siêu pháo nạp đạn ngang mạnh gấp 4 pháo thường

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.