Tướng Mỹ nhận tội nói dối về lộ thông tin mật

0
5

Theo VOA tiếng Việt

comments

SHARE