Tuần dương hạm Kirov Nga có đủ sức hủy diệt DDG-1000?

Với hệ thống hỏa lực đồ số, tuần dương hạm Kirov được đánh giá cao hơn siêu khu trục hạm DDG-1000 lớp Zumwalt của Hải quân Mỹ.

Tuần dương hạm Kirov Nga có đủ sức hủy diệt DDG-1000?

Shares

Shares

55 queries in 4.287 seconds.