Tự ứng cử vào quốc hội: Một tín hiệu tốt cho dân chủ

Shares

Theo RFAVietnamese

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.