Tự ứng cử, liệu có hy vọng nào cho các ứng viên độc lập?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.