Tụ tập đua xe trên đường quốc lộ, hàng trăm quái xế tranh cúp Lư hương vàng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.