Tư lệnh TQLC: Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 2.216 seconds.