Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ thăm Việt Nam

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Shares

17 queries in 1.059 seconds.