Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ thăm Việt Nam

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.