Tự do tôn giáo sẽ bị thắt chặt nếu Việt Nam thông qua luật mới

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.