Từ bé đến giờ chưa xem cái gameshow nào nó kinh hoàng như thế này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.