TT Ukraine: Ông Trump nêu vấn đề Nga gây hấn trong cuộc điện đàm

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE