TT Trump ký lệnh bổ sung quy định ‘Mua hàng Mỹ/Thuê người Mỹ’

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE