TT Obma: “Không nước nào có thể áp đặt, quyết định số phận thay VN”

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

18 queries in 1.546 seconds.