TT Obama thăm các cư dân Flint, bàn về khủng hoảng nước

Shares

Shares

59 queries in 3.878 seconds.