TT Obama thăm các cư dân Flint, bàn về khủng hoảng nước

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.062 seconds.