TT Obama lần đầu xuất hiện để vận động tranh cử cho bà Clinton

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

19 queries in 2.016 seconds.