TT Obama lần đầu xuất hiện để vận động tranh cử cho bà Clinton

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE