TT Mỹ Barrack Obama thăm Việt Nam từ 22 đến 25 Tháng 5

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.753 seconds.