TS. Ánh: Việt Nam có thể chậm cải cách khi Mỹ rời TPP

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.