Trung Quốc “xấu hổ”: Siêu tăng Type 96B rơi bánh khi đang chạy

Quân đội Trung Quốc chắc chắn rất xấu hổ trước cảnh tượng xe tăng Type 96B hiện đại của nước này rơi cả bánh khi đang tham gia Tank Biathlon 2016.

Trung Quốc “xấu hổ”: Siêu tăng Type 96B rơi bánh khi đang chạy

Shares

Shares

20 queries in 1.189 seconds.