Trung Quốc và ‘kịch bản’ đáp trả phán quyết biển Đông

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

20 queries in 1.751 seconds.