Trung Quốc ưu đãi hết mức cho Pakistan mua trực thăng tấn công Z-10

Với chính sách hỗ trợ cho vay để mua vũ khí, Pakistan có thể sẽ tiếp tục ngã vào vòng tay Trung Quốc trong thương vụ trực thăng tấn công Z-10.

Trung Quốc ưu đãi hết mức cho Pakistan mua trực thăng tấn công Z-10

Shares

Shares

23 queries in 1.817 seconds.