Trung Quốc ưu đãi hết mức cho Pakistan mua trực thăng tấn công Z-10

Với chính sách hỗ trợ cho vay để mua vũ khí, Pakistan có thể sẽ tiếp tục ngã vào vòng tay Trung Quốc trong thương vụ trực thăng tấn công Z-10.

Trung Quốc ưu đãi hết mức cho Pakistan mua trực thăng tấn công Z-10

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

37 queries in 2.441 seconds.