Trung Quốc sẽ thay 5.000 xe tăng bằng Type 96B?

Các dòng tăng Type 59/69 sẽ được thay thế hoàn toàn bằng dòng xe tăng Type 96B hiện đại mà nước này đang trình diễn ở Nga.

Trung Quốc sẽ thay 5.000 xe tăng bằng Type 96B?

Shares

Shares

26 queries in 1.911 seconds.