Trung Quốc sắp đóng tàu đổ bộ lớn thứ 2 thế giới?

Với lượng giãn nước 36.000 tấn, Type 075 của Trung Quốc sẽ trở thành tàu đổ bộ lớn thứ hai trên thế giới hiện nay.

Trung Quốc sắp đóng tàu đổ bộ lớn thứ 2 thế giới?

Shares

Shares

21 queries in 2.181 seconds.