Trung Quốc “sa thải” ồ ạt tàu khu trục Type 051

Hải quân Trung Quốc đang liên tục cho nghỉ hưu tàu khu trục Type 051 để thay thế bằng cá tàu hộ vệ, tàu khu trục hiện đại hơn.

Trung Quốc “sa thải” ồ ạt tàu khu trục Type 051

Shares

Shares

27 queries in 1.892 seconds.