Trung Quốc ra tuyên bố Manila bỏ rơi Mỹ và Việt Nam

Shares

Theo VOA tiếng Việt

Shares

18 queries in 1.605 seconds.