Trung Quốc ra tuyên bố Manila bỏ rơi Mỹ và Việt Nam

Theo VOA tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.825 seconds.