Trung Quốc ra tuyên bố Manila bỏ rơi Mỹ và Việt Nam

0
2

Theo VOA tiếng Việt

comments

SHARE