Trung Quốc mong quan hệ Mỹ-Việt làm lợi cho hòa bình khu vực

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.873 seconds.