Trung Quốc kêu gọi siết chặt quan hệ quốc phòng với Việt Nam

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.