Trung Quốc dùng máy bay đuổi Mỹ ra khỏi Đá Chữ Thập

Shares

Shares

19 queries in 1.866 seconds.