Trung Quốc dọa rút khỏi UNCLOS nếu có phán quyết bất lợi về Biển Đông

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

16 queries in 0.992 seconds.