Trung Quốc đem xe cũ ra làm bia cho xe tăng Type 99

Thay vì tháo dỡ để lấy sắt thép, các xe tăng cũ của quân đội Trung Quốc gần đây được đem ra làm bia bắn cho xe tăng Type 99.

Trung Quốc đem xe cũ ra làm bia cho xe tăng Type 99

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.