Trung Quốc ‘có thể cùng tác chiến ở biển Đông và Hoa Đông’

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE