Trung Quốc ‘có thể cùng tác chiến ở biển Đông và Hoa Đông’

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.